Namen delavnice

Na delavnici bomo predstavili sistemsko biologijo, in sicer kot novo raziskovalno področje in tudi kot spremembo v razmišljanju. Sistemska biologija in njeno sprejetje v javnosti sta eden od ključev prihodnjega razumevanja biologije.

Sistemska biologija omogoča povezovanje raziskovalnih področij, ki doslej niso imela veliko skupnega. Njen poseben interdisciplinarni značaj vključuje sodelovanje med molekulskimi biologi, genetiki, kemiki, fiziki, računalničarji in matematiki. Sistemska biologija tako omogoča zelo inovativna sodelovanja in nove pristope k reševanju predtem neobvladljivih težav.

Sistemski biologi s svojimi raziskavami posegajo predvsem na področja ved o življenju in področja, povezana z zdravjem. Cilj njihovih raziskav pa so tudi energija, okolje, proizvodnja hrane.

Do zdaj je sistemska biologija dosegla največji napredek v medicini in farmacevtski industriji; v zadnjem času se uveljavlja tudi na drugih področjih. Rezultati raziskav sistemske biologije že danes nakazujejo, da bomo na njihovi podlagi lahko sprejemali informirane odločitve na področju kompleksnih bioloških vprašanj, pa naj bodo to zdravje ljudi, rastlin ali živali, okolje, varna hrana in vse povezave med njimi.

Več o sistemski biologiji lahko preberete tukaj.

Predavatelji

Sistemska biologija kot novo raziskovalno področje si že uspešno utira pot tudi med slovenskimi znanstveniki.

Na delavnici vam bodo svoje izkušnje s sistemsko biologijo predstavili prof. dr. Damjana Rozman in dr. Jure Aćimović z Inštituta za biokemijo Medicinske fakultete UL, prof. dr. Aleš Belič s Fakultete za elektrotehniko UL, prof. dr. Kristina Gruden in dr. Špela Baebler z Nacionalnega inštituta za biologijo in prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta.

Projekt ISBE

Delavnica je organizirana v okviru evropskega projekta ISBE (Infrastruktura za sistemsko biologijo Evrope; http://project.isbe.eu/). V okviru projekta je bil postavljen tudi portal za mreženje Evropskih sistemskih biologov (http://community.isbe.eu/).

Poslovni načrt za delovanje centra ISBE je v angleščini dostopen tukaj, povzetek pa tukaj.

Kdaj in kje

V petek, 17. oktobra, od 14.00 do 17.00 ure;

Fakulteta za računalništvo, Večna pot 113, Ljubljana.

Program
13.45-14.15Registracija
14.15-15.15 Splošna predstavitev sistemske biologije (Gruden K., Belič A., Ačimović J.)
15.15-15.25 Povezava sistemske in sintezne biologije (Jerala R.)
15.35-15.55Odmor s prigrizkom
15.55-16.55Predstavitev primerov sistemske biologije
15.55-16.10 Izbrani primer: Virtual liver (Rozman D.)
16.10-16.25 Povezava sistemske biologije s farmacevtsko industrijo (Gruden K.)
16.25-16.40 Povezava sistemske biologije s kmetijstvom (Baebler Š.)
16.40-17.00Splošna razprava

Povzetke predavanj si lahko preberete tukaj.

Informacije
Za vse dodatne informacije nam pišite na
spela.baebler@nib.si ali
marina.dermastia@nib.si.